Wednesday, December 19, 2012

QUOTE OF THE DAY!The Green Pebbles Girls do miss "Sex and the City"..... so we thought we'd share one of the great quotes from the show!

" I LIKE MY MONEY RIGHT WHERE I CAN SEE IT.... HANGING IN MY CLOSET!"

Labels: , , , , , , ,

1 Comments:

At September 4, 2015 at 11:24 AM , Blogger Unknown said...

tới Chân thần sơ giai! Dựa theo kinh nghiệm chiến đấu của Âu Đặc Tư lúc
trước, hắn tuyệt đối có thể đấu với cao thủ hậu giai mà không thất bại,
có thể trong vòng trăm chiêu đánh bại cao thủ trung giai ! Mặc dù nói
hình thể của đầu Băng Long này hơi lớn, giai vị cũng rất mạnh ở mức Chân
thần trung giai, nhưng Âu Đặc Tư vẫn nắm chắc phần thắng như trước ! Hơn
nữa, thông qua những lần quyết đầu sinh tử với cao thủ cao cấp sẽ rất có
lợi cho Âu Đặc Tư trong việc củng cố và tăng thực lực của mình lên !

Tuân lệnh Đoạn Vân, Thần Long Âu Đặc Tư biến thân thành Thần Long lao đi
! Mặc dù hình thể của Thần Long Âu Đặc Tư so ra kém đầu Băng Long, nhưng
độ linh hoạt và lực công kích thì hoàn toàn chiếm ưu thế tuyệt đối !
Nhất là sau khi Băng Long đã bị Bát đại Ác thú tiêu hao một phần năng
lượng, băng giáp bị Đoạn Vân phá, ưu thế của Âu Đặc Tư càng rõ ràng hơn
! Do đó, trong cuộc chiến đấu giữa Thần Long và Băng Long, ngay từ đầu
Âu Đặc Tư đã chiếm thượng phong ! Đầu Băng Long cử động hơi chậm chạp, trung tâm kế toán tại hải phòng
học kế toán tại bắc giang
học kế toán tại thanh xuân
học kế toán tại bắc ninh
dịch vụ báo cáo tài chính

kế toán cho giám đốc quản lý
học kế toán tại quảng ninh
học kế toán tổng hợp tại bắc ninh
học kế toán tại hà đông
eco city long biên
học kế toán tại tphcm
trung tâm kế toán tại quảng ninh
học kế toán tại thanh xuân

cơ hồ chỉ là cái xác biết đi dưới mắt Âu Đặc Tư, căn bản là chỉ có nước
ôm đầu chịu đòn !

Với thực lực của Đoạn Vân hoàn toàn có thể tiêu diệt đầu Băng Long này.
Nhưng sau khi thấy tám tên nô lệ vô dụng bị đả bại, Đoạn Vân đã rất coi
trọng tên này, muốn thu phục hắn ! Do đó, khi Âu Đặc Tư cùng Băng Long
đại chiến, Đoạn Vân đi loanh quanh tìm tòi nơi cất giữ linh hồn của đầu
Băng Long này ! Trọng điểm tìm kiếm chính là trong vòng một ngàn thước

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Green Pebbles A Passion for Luxury Fashion and Watches: QUOTE OF THE DAY!

QUOTE OF THE DAY!The Green Pebbles Girls do miss "Sex and the City"..... so we thought we'd share one of the great quotes from the show!

" I LIKE MY MONEY RIGHT WHERE I CAN SEE IT.... HANGING IN MY CLOSET!"

Labels: , , , , , , ,